RODO

RODOKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w REAM POLAND SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

 • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych

  jest REAM POLAND SP. Z O.O. NIP: 7120163636 REGON: 430350804 tel: +48817518142.

  e-mail: info@reampoland.pl

 • 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, dokumentacji księgowo – handlowej oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną/realizacji umowy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • 3.Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń
  wynikających z danego stosunku prawnego.
 • 4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • 6.Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom
  podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące
  usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i
  rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
 • 7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
  niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.
 • 8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
  również w formie profilowania.
 • 9.Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski
  Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.